JA TAK, jeg vil fortsat være kunde

Kære Kunde

PROSAM bestræber sig hele tiden på at være en solid og stærk forretning, og levere de bedste produkter og priser til dig. Vi vil i den forbindelse fortælle dig, at vi har indgået et nyt samarbejde med det solide norske forsikringsselskab Insr Insurance Group ASA, som fremover vil stå for afdækning af dine forsikringer ved PROSAM. 

Vores samarbejde med Qudos Insurance er opsagt og vil udfases, efterhånden som dine forsikringer når hovedforfald. 

 

Hvad betyder det for mig?

Det betyder, at der teknisk set sker et forsikringsskifte fra Qudos insurance til Insr Insurance Group ASA, men at du i øvrigt vil kunne fortsætte hos PROSAM uden du vil opleve en forskel. Samme personlige assurandør, skadeafdeling, betingelser, betjening og kontaktoplysninger.

Ønsker du at fortsætte dit samarbejde med PROSAM er det derfor meget vigtigt at du besvarer vores mail.

 

>> Klik her for at PROSAM stadig er betjener på mine forsikringer

 

PROSAM vil dog for god ordens skyld rette henvendelse til dig, via. din personlige assurandør, såfremt vi ikke hører fra dig.

 

Hvorfor får jeg denne information?

Ifølge reglerne om god skik, skal PROSAM informere dig, hvis vi skifter en risikobærer ud med en anden. Risikobærer står for afdækningen af dine forsikringer.

Efter den 1. august 2018 vil alle nytegnede forsikringer hos PROSAM blive indtegnet med Insr Insurance Group ASA som risikobærer. 

Ønsker du ikke at fortsætte dit samarbejde med PROSAM og derved give afkald på din personlige assurandør, kan du frit vælge at fortsætte hos Qudos Insurance, eller skifte til et helt andet forsikringsselskab.

Skulle ovenstående information have givet anledning til spørgsmål er du/I velkomne til at kontakte jeres personlige assurandør eller kundeservice på 70 228 448.

Med venlig hilsen

Robin Gam
CEO
PROSAMFORSIKRING Agentur A/S