PERSON - Lønsikring

Felter markeret med * skal udfyldes


  1. Denne skadeanmeldelse består af nogle spørgsmål og en række dokumenter der skal vedhæftes. Før du kan anmelde skaden som arbejdsløs, skal du først sørge for at din a-kasse har udfyldt og underskrevet arbejdsløshedserklæringen som du finder på følgende link - Arbejdsløshedserklæring >>
  2. Udfyld HELE skadeanmeldelsen, og send den til os ca. en måned efter første ledighedsdato.
  3. Med skadeanmeldelsen bedes du uploade en kopi af:
    Ansættelsesaftale, opsigelse og lønsedler for de seneste 3 måneder forud for 1.ledighedsdag. Derudover skal du indsende den første udbetalingsspecifikation for a-kassen, som du modtager ca. 3-4 uger efter første ledighedsdag.


Oplysninger om dig


Ved eventuel udbetaling skal beløbet udbetales til: