Husforsikring

Med en Husforsikring får du som minimum dækket skader, der skyldes brand, storm, indbrud, hærværk eller nedbør. Du får også dækning for brud på glas og sanitet i dit hus. Du kan også vælge at sikre dig endnu bedre med vores mange muligheder for tilvalgsdækninger.


Fordele ved vores husforsikring

FluebenHusejeransvar:
Den kombinerede husforsikring dækker også det erstatningsansvar, en husejer kan pådrage sig, fx hvis andre falder og kommer til skade på et isglat fortov, hvor husejeren burde have gruset.

 

FluebenRetshjælp:
Forsikringen har også en retshjælpsdækning, der i nogle situationer kan dække en del af dine advokatudgifter ved fx uenighed om køb og salg af hus, ombygning m.m.d.

 

FluebenGlas og sanitet med 0 kr. i selvrisiko:
Dækker brud på glas og sanitet, fx vinduesglas, indmurede spejle, glaskeramiske kogeplader, glasset i ovnen, glasset i dit drivhus. Dækker også brud på toilettet eller håndvasken.

 

FluebenEntrepriseforsikring:
Et hus, der er ved at blive om- eller tilbygget, har en vis værdi, selv om det ikke er færdigt. Med vores entreprisedækning forsikrer vi din bygning under processen, og forsikringen dækker i tilfælde af brand, storm, lynnedslag og andet, som giver skader på den ufærdige bygning og på dine byggematerialer.

 

FluebenProfessionel gennemgang af dit hus:
Vi har valgt, at ethvert hus, der er bygget før 1990, skal gennemgås grundigt, inden vi forsikrer det. Det giver dig en bedre ide om hvilken stand jeres hus er i og hvordan det kan forsikres.

 

FluebenAnden pludselig skade:
Dækker pludselige, fysiske skader, som udefra beskadiger ejendommen. Det er for eksempel vandskader, påkørselsskader, tyveri og hærværk med videre.


Tilvalg til husforsikring

PROSAM PLUS:

Udvidet vandskade
Dækker skader forårsaget af nedbør som trænger ind i dit hus, som eksempelvis, opstigende grund- eller kloakvand. Udsivninger fra radiatorer, fygesne, hvor loftet ikke er umiddelbart tilgængeligt. på grund af bygningskonstruktionen.


Kosmetiske forskelle
Dækker 50% af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle på fliser, klinker og glas- og sanitet.

 

Skade forvoldt af husmår og gnavere
Dækker reparation eller udskiftning af beskadige- de bygningsdele efter skader som er forvoldt af husmår og gnavere.


PROSAM Bolighjælp
Forsikringen dækker hjælp til at forhindre eller begrænse udviklingen af skade ved træfældning, fjernelse af synligt fygesne på loftet, skadedyrsbekæmpelse ved eksempelvis fjernelse af hvepsebo eller bekæmpelse af myrer i huset.


Indvendigt skjulte rør:
Dækningen omfatter brud på skjulte vand-, varme-, olie- og afløbsrør samt el-varmekabler i huset. Du får dækket udgifter til undersøgelse og reparation af skader.

 

I vægge, gulve og lofter kan der være rør og kabler, som lækker eller kortslutter. Med rør- og kabeldækning er du sikret – også ved følgeskaderne. Det kan fx være, hvis gulvet skal brækkes op, så man kan reparere et brud på gulvvarmen i badeværelset.

 

Stikledninger:
Dækningen omfatter brud på de rør, kabler og ledninger, som fører fra huset og ud til hovedledningen. Det kan for eksempel være skader på stikledningen på grund af alder.

 

Du får dækket selve skaden, men også eventuelle følgeskader som udsivning af gas eller olie. Du får dækket udgifter til undersøgelse og reparation af skader som fx utætheder i vand-, varme-, olie- og gasrør samt brud på afløbsledninger eller kortslutning i elkabler.

 

Svamp, insekt og råd:
Vores dækning for svamp, insekt og råd dækker ikke kun skader, som skyldes svampesporer. Den giver også erstatning for de skader, der skyldes råd i træet, eller hvis der sker skader efter insekter, der gør det nødvendigt med udskiftning/forstærkning af træet i din bolig.