Rejseforsikring

Skal du rejse til udlandet, er det vigtigt at have en rejseforsikring.

 

Det almindelige gule sygesikringsbevis giver dig næsten ingen dækning i udlandet. For eksempel får du ikke dækket hjemtransport ved en ulykke, hvis du kun har det gule bevis. Det kan blive dyrt – meget dyrt.

 

En rejseforsikring hos PROSAM kan hjælpe dig, hvis du bliver syg, hvis din bagage bliver forsinket, eller hvis du skal rejse hjem i utide på grund af sygdom i din nærmeste familie.

 

Vi har samarbejde med SOS International, som er en assistancevirksomhed ejet af nordiske forsikringsselskaber. Virksomheden har alarmcentraler i Danmark, Sverige, Norge og Finland og et stort netværk i resten af verden


Fordele ved vores rejseforsikring

FluebenVi dækker hele din husstand:
Forsikringen dækker dig og din husstand (dvs. ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn, herunder også plejebørn og papbørn). Desuden dækker vi dine udeboende børn under 21 år som ikke har egne børn, lever i fast parforhold eller er omfattet af en anden forsikring.

 

FluebenDu er dækket op til 60 dage:
Rejseforsikring dækker rejser med en varighed op til 60 rejsedage.

 

FluebenDu får erstatning for ødelagte rejsedage, hvis du bliver syg eller kommer til skade:
Du kan få erstatning for ødelagte feriedage fra dagen efter at du eller de øvrige forsikrede bliver hospitalsindlagt, hjemkaldt, hjemtransporteret eller søger læge.

 

FluebenDu får kompensation, hvis din bagage bliver forsinket:
Forsikringen dækker nødvendige ekstraudgifter til erstatningskøb eller erstatningsleje svarende til det savnede, i tilfælde af at forsikredes indskrevne bagage er forsinket mere end 5 timer i forhold til forsikredes ankomst til et bestemmelsessted uden for Danmark.


Tilvalg til rejseforsikring

Afbestilling:
Som tillæg til Rejseforsikringen kan du købe en Afbestillingsforsikring, der give dig ret til en erstatningsrejse, hvis du ikke kan tage af sted på rejsen på grund af sygdom eller lignende.

 

Ski:
Skirejser bliver regnet som en ekstra risikabel rejseform – der er mange hundrede danskere, der hvert år kommer til skade på skituren. Derfor er skirejser normalt ikke omfattet af rejseforsikringen. Skal du på skitur, bør du tegne en ekstra skirejseforsikring, der dækker hjemtransport m.m., hvis du kommer til skade på løjperne.