Voksenulykkeforsikring

En ulykkeforsikring kan hjælpe dig med en kontant erstatning, hvis du kommer galt af sted. På den måde kan der f.eks. blive råd til omskoling, hvis du ikke længere kan udføre dit normale arbejde. Vi anvender det, der kaldes ”udvidet ulykkesdefinition”. Dette betyder bl.a., at forsikringen omfatter skader, der opstår pga. vrid/løft på hele kroppen, forfrysning, hedeslag og besvimelse.

 

Forsikringen dækker, hvis du kommer ud for en ulykke og får varige mén. Den gælder også, hvis du kommer til skade under et midlertidigt ophold uden for Danmark.

 

Når du køber forsikringen, aftaler du med PROSAM, hvor stor en forsikringssum der skal være ved et mén på 100 pct., og eventuelt hvor stor en sum, der skal være, hvis du dør i en ulykke.

 

Hele døgnet eller fritiden:
Du kan købe forsikringen som en heltidsulykkesforsikring – så er du/I forsikret hele døgnet. Du kan også tegne den som en fritidsulykkesforsikring – hvor du/I alene er forsikret i fritiden.

 

Varige mén og død:
Får du varige mén efter en ulykke, vil ulykkesforsikringen betale erstatning. Hvor stort det varige mén skal være for at få erstatning, står i forsikringsaftalen.


Fordele ved vores voksenulykkeforsikring

FluebenTandskade:
Forsikringen omfatter altid behandling hos en tandlæge, hvis du på grund af en ulykke får skader på tænderne.

 

FluebenSærlig fingererstatning:
Forsikringen dækker 15.000 kr., såfremt et ulykkestilfælde medfører knogleamputation af hele det yderste led på enten ringfinger eller lillefinger. Udbetalingen sker ved et mén mindre end 5 % invaliditet.

 

FluebenTransport- og behandlingsudgifter:
Dækker rimelige og nødvendige udgifter til transport fra ulykkesstedet til behandlingsstedet. Dækker desuden udgifter til behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor efter et ulykkestilfælde, indtil méngraden er fastsat. I alt op til 12 måneder fra skadedatoen.


Tilvalg til voksenulykkeforsikring

Kritisk sygdom:
Udbetaler et forhøjet engangsbeløb på op til 500.000 kr., hvis du bliver ramt af en sygdom omfattet af forsikringen.

 

Indlæggelsesdækning:
Udbetaler 250 kr. pr. dag. Sikrer, at du kan få den nødvendige ekstra hjælp efter en indlæggelse – fx hjælp til rengøring eller transport.

 

Strakserstatning ved brudskader:
Ved strakserstatning udbetaler PROSAM erstatning svarende til 1 % af forsikringssummen, dog maksimalt 15.000 kr. Erstatningen udbetales senest 14 dage efter vi har modtaget den nødvendige, lægelige dokumentation for skaden.

 

Farlig sport:
Forsikringen dækker ulykkestilfælde sket i forbindelse med træning til eller deltagelse i aktiviteter, som er nævnt herunder:

  • Boksning, kickboksning, thaiboksning eller lignende kampsport.
  • Klatring på udendørs klatrevæg på over 12 meter
  • Rafting, kitesurfing og jetski
  • Bjergbestigning
  • Faldskærmsudspring, drageflyvning, hangglidning, paragliding, ultralightflyvning (type A ultralight fly), kunstflyvning og lignende.
  • Cykel- eller hestevæddeløb på bane

Udvidet dobbelterstatning:
Forsikringen dækker tillægserstatning for ulykkestilfælde, som rammer personer, der har fået en mengrad over 20 % og op til 120 %.

 

Erstatning ved død:
Forsikringen dækker ved dødsfald, der er en direkte følge af et ulykkestilfælde, når dødsfaldet sker inden for et år efter ulykkestilfældet.

 

Udvidet dækning for parrede organer:
Ved skade på parrede organer (øjne, ører, lunger og nyrer) dækker forsikringen, at méngraden uanset forudbestående invaliditet fastsættes, som om der alene foreligger invaliditet på det senest beskadigede organ.

 

Fører af motorcykel og lignende:
Dækker hvis du får et fysisk varigt mén, hvis du kommer ud for et ulykkestilfælde som fører af indregistreret motorcykel og lignende – scooter, knallert, ATV. Du skal huske at fortælle os, at du er fører af indregistreret motorcykel eller lignende.