Information

Find svar på de oftest stillede spørgsmål i menuen til højre for dig.

Får du ikke svar på dit spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål og svar på persondatapolitik

PROSAM ApS er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler. PROSAMs repræsentant Hans Erik Hansen kan kontaktes på: heh@prosam.dk

Vores mål med persondatapolitikken er, at du skal føle dig tryg i forhold til, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Du kan her orientere dig om, hvem vi behandler personoplysninger om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvor vi får dem fra, hvem vi deler dem med, og hvor længe vi gemmer dem.

Personoplysninger bliver anvendt i næsten alt vi foretager os. Anvendelsen af disse sørger for, at vi kan yde den bedste service for vore kunder. Nedenfor kan du læse om, hvordan vi anvender personoplysninger.

Alle kunder har jf. den nye persondataforordning nedenstående rettigheder:
1. Ret til løbende at få indsigt i, hvordan ens oplysninger behandles
2. Ret til at få berigtiget urigtige data og begrænset behandlingen.
3. Ret til at få slettet data.
4. Ret til at gøre indsigelse over at ens oplysninger behandles og videregives til fx. markedsføringsformål.
5. Ret til at kunne få udleveret sine data, så de kan overflyttes til anden udbyder (dataportabilitet).
6. Ret til at tilbagekalde samtykke.
7. Ret til at klage til Datatilsynet.

Salg og administration
For at sikre os, at der bliver tegnet den helt rigtige forsikring til dig, anvender vi dine oplysninger til at kortlægge de risici, som er gældende for dig. Oplysningerne sikrer, at du får den bedste pris og de bedsteforsikringsdækninger, baseret på den risikogruppe du ligger i. Personoplysningerne anvendes også i forbindelse med vores administration, for at yde den bedste service for dig som forsikringskunde.

Behandling af skader
Personoplysninger bliver brugt, når vi behandler skadesanmeldelser og skader mm.

Kundeadministration
Dine oplysninger anvendes til, at identificere vores kunder, vedligeholde kunderelationen og skabe relevant kommunikation mellem dig som kunde og os som virksomhed. Herunder bliver den anvende for, at vi kan sende information om vores ydelser.

Samarbejdspartnere og ydelser
I forbindelse med dine forsikringer anvender vi personoplysningerne til, at levere ydelser gennem vores
samarbejdspartnere. Bl.a. bilværksteder eller håndværkere som yder hjælp til skadesbegrænsning og
-udbedrelse.

Produkt- og forretningsudvikling samt kvalitetssikring
Når vi skal udvikle vores forretning og produkter anvender vi dine personoplysninger til, at fastlægge den
generelle brugeradfærd vi ser fra vores kunder. Hertil anvender vi også oplysningerne til kvalitetssikring,
uddannelse af personale, salgsstyring, rådgivning og diverse analyser, som gør at vi kan yde den bedste
service for vore kunder.

Markedsføring
Personoplysningerne hjælper os til, at skabe det mest relevante indhold tilpasset dig. Vi indsamler og analyserer trafikken på vores hjemmeside og kundernes geografiske placering, så vi kan udsende de bedste forsikringstilbud, som vi vurderer er relevante for netop dig. Vi udsender kun information, som kan være relevant for dig som kunde. Vi sælger ingen personoplysninger til tredjeparter.

Efterforskning
Vi anvender dine personoplysninger til, at undersøge og forhindre strafbare forhold, herunder hvidvaskning af penge, svindel og terrorfinansiering. Oplysningerne bliver også brugt til, at håndtere og analysere forskellige kommercielle risici.

Indberetning til offentlige myndigheder
Dine personoplysninger bliver anvendt til, at overholde de forpligtelser vi har i henhold til lovgivningen og
nuværende myndighedskrav om at videregive information.

Statistik
Dine personoplysninger er med til at give os et overblik over forskellige instanter, som vi laver statistikker
over f.eks. kan disse være baseret på en ejendoms beliggenhed.

De personoplysninger vi indsamler er baseret på det enkelte kundeforhold og/eller forsikringsproduktet.
Nedenfor kan du læse om de oplysninger, der angiver hvilken kategori af information vi muligvis indsamler og behandler om dig.

Almindelige oplysninger
For at kunne identificere dig som kunde og yde den bedste service, give dig de bedste tilbud, sende relevant
information eller i forbindelse med erstatning af skade (økonomiske oplysninger), indsamler vi grundlæggende personoplysninger.

Personlig information
Navn, alder, fødselsdato, uddannelsesbaggrund, familiestatus, arbejdsforhold, generelle kontaktoplysninger, er alle identifikationsoplysninger som vi indsamler. Vi indsamler også information om markedsføringspræferencer som f.eks. købshistorik.

Identifikationsnumre udstedt af offentlige myndigheder
Cpr-nummer, kørekortnummer, pasnummer, journalnummer, motorkøretøjsregistreringsnummer, matrikelnummer mv.

Økonomiske oplysninger og kontooplysninger
Bankoplysninger, herunder oplysninger om kreditoplysninger, kontonummer, samt andre oplysninger om økonomiske forhold, herunder løn- og skatteoplysninger.

Oplysninger om skader og forsikringsforhold
For at kunne oprette en forsikringsaftale med dig som kunde eller behandle din anmeldte skade, indsamler vi oplysninger om tidligere forsikringsforhold og skader. F.eks. kan vi have brug for oplysninger om din bil, for at oprette en bilforsikring eller oplysninger om din bolig, for at oprette en husforsikring til dig.

Ejendomme
Beliggenheden af ejendommen, bygningskonstruktionen, alder på ejendommen, matrikelnummer, atal
kvadratmeter, anvendelse af boligen, BBR oplysninger, oplysninger om diverse inventar og maskiner, herunder alder og stand, samt oplysninger om sikkerhed, overvågning og beboere.

Bil
Registreringsnummer, stelnummer, bilmærke og -egenskaber, skadehistorik og andre digitalt tilgængelige informationer og fotografier af bilen.

Rejser
Pasoplysninger, flybilletter, hotelreservationer og andre oplysninger i forbindelse med rejseaktiviteter.

Skades- og ulykkeshistorik
Oplysninger i forbindelse med tidligere skader/ulykker.

Forsikringshistorik
Oplysninger om tidligere og/eller nuværende forsikringsforhold, herunder information om afslag, skærpede vilkår, opsigelser mm.

Fritidsaktiviteter, sport eller dyr
Oplysninger om husdyr; hunde, heste mv., sportsaktiviteter, herunder ekstrem- og/eller konkurrencesport.

Særlige kategorier af oplysninger
Helbredsoplysninger
Oplysninger om tidligere og nuværende helbredsforhold, herunder sygdom, skade, handicap, lægelige
undersøgelser og indgreb, receptoplysninger, graviditeter og personlige vaner så som alkohol, stoffer og
rygning.

Andre oplysninger
Retssager, svindel og strafbare forhold
Oplysninger om svindel, strafbare forhold og retssager i forbindelse med erstatningskrav eller som del af
behandlingen af personskader i forbindelse med overtrædelse af lovgivninger.

Telefon- og videooptagelser
Vores repræsentanter optager de opkald som vi får ind, for at vi kan effektivisere vores skadesanmeldelser
og kundehåndtering. Telefonoptagelser opbevares i 1 år.

Kundekontakt
E-mails og kontakthistorik

Sociale medier
Alle oplysninger der lægges på sociale medier f.eks. kundefeedback fra Facebook.

Oplysninger fra eksterne kilder
De oplysninger vi indsamler kan blive suppleret op med andre oplysninger vi har fra eksterne kilder f.eks.
offentligt og/eller kommercielt tilgængelige informationer og oplysninger fra samarbejdspartnere.

De personoplysninger vi indsamler kommer fra forskellige kilder alt efter dit kundeforhold hos os.

Forsikringstagere eller dig selv
Når du opretter en forsikring eller anmelder en skade hos PROSAM har vi brug for oplysninger fra dig,
som hjælper os i processen.

Digitale platforme og brug af ydelser
Når du besøger PROSAMs website opsamler vi de informationer du afgiver. Det kan være i forbindelse
med en tilbudsberegning på en forsikring eller en digital anmeldelse af skade. Under disse oplysninger
findes f.eks. oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer, mail, IP-adresse mv.

På websitet anvender vi cookies, når du besøger os her. Vores cookies er med til at optimere din
brugeroplevelse på sitet og er med til, at forbedre vores tilbudte ydelser

Samarbejdspartnere og offentlige myndigheder og institutioner
Vi modtager oplysninger fra andre forsikringsselskaber bl.a. i forbindelse med sammenstød mellem flere
biler, da en kunde hos et andet forsikringsselskab kan være ommet tilskade i en ulykke, hvor vores kunde
har været ansvarlig. I forbindelse med sammenstødsskader modtager vi skadelidtes kontaktoplysninger,
politirapporter, værkstedsoplysninger og helbredsoplysninger.

De indsamlede personoplysninger bliver behandlet på følgende behandlingsgrundlag.
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende grundlag:

Behandlingen af personoplysningerne er nødvendig for, at opfylde en nuværende eller indgå en ny
forsikringsaftale.

Du har givet samtykke til behandling af dine oplysninger. Det er til enhver tid muligt for dig, at tilbagetrække dit samtykke om denne behandling, såfremt du informerer os herom. Dog kan dette påvirke dine muligheder for videre forsikring, erstatning og videre anvendelse af vores ydelser.

Behandlingen af oplysningerne er essentielle for, at vi eller en tredjepart kan forfølge en legitim interesse.
Vi tager hensyn til beskyttelse af dit privatliv. Dette behandlingsgrundlag anvendes til, at forhindre svindel og opretholdelse af sikkerheden i vores IT-system, samt til at sende relevante tilbud til dig som kunde.

Behandlingen af personoplysningerne er nødvendig for, at beskytte dine eller andres vitale interesser.
Herunder i forbindelse med rejseforsikringer, hvor vi udveksler oplysninger med hospitaler i tilfælde af
skader, for at sikre den nødvendige lægebehandling.

Behandlingen af oplysninger er nødvendig for, at overholde en retlig forpligtelse, som PROSAM som
dataansvarlig er underlagt i henhold til lovgivningen. Herunder er vi forpligtet til, at videresende information til offentlige myndigheder f.eks. om din motoransvarsforsikring til Centralregisteren for
Motorkøretøjer.

Gennem lovgivning er vi, som forsikringsselskab, forpligtet til, at opretholde fortroligheden af personlige
kundeoplysninger og andre personoplysninger. I sjældne tilfælde videregiver vi personoplysninger til andre, men dette sker kun efter samtykke med dig eller i henhold til lovgivningen. Brug af underleverandører som styres gennem databehandleraftaler anes ikke som tredjeparter og derved ikke som videregivelse af oplysninger.

Baseret på det konkrete forsikringsprodukt og karakteren af oplysningerne kan der foregå en videregivelse af dine personoplysninger til følgende modtagere:

Bank, leasingselskab eller andre berettigede

Forsikringsformidlere
Herunder agenter, mæglere eller anden fuldmægtig, såfremt denne har været mellemmand ved indgåelsen af forsikringsaftalen. Personoplysningerne om policen og selve skaden videregives i det mindste omfang muligt for, at opfylde aftalen.

Andre fuldmægtige for dig

Samarbejdspartnere i forbindelse med en skade
Samarbejdspartnere såsom værksteder eller håndværkere modtager oplysninger om dækningsomfanget
af forsikringen, samt kontaktoplysninger og oplysninger om skaden for, at kunne behandle den anmeldte
skade.

Centralregistret for Motorkøretøjer
Modtager oplysninger om den indgåede motoransvarsforsikring.

Behandlingssteder og læger
Videregivelse af oplysninger i forbindelse med lægeligbehandling; helbredsoplysninger, sundhedsvurdering, information om personskade.

Andre forsikringsselskaber
Videregivelse til andre forsikringsselskaber i forbindelse med anmeldte skader og behandlingen af disse.

Offentlige myndigheder og tredjepart
Ved lovkrav kan PROSAM være forpligtet til, at videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller anden tredjepart.

Servicepartnere
Vores servicepartnere kan have brug for oplysninger om dig i forbindelse med en skade eller andre ydelser.

Dit privatliv betyder meget for os, og vi bestræber os på at behandle dine personoplysninger yderst fortroligt. Vi opbevarer dine personoplysninger i den tid, vi mener det er nødvendigt for, at opfylde de formål angivet i vores persondatapolitik, medmindre en anden periodeangivelse er påkrævet eller tilladt i henhold til lovgivningen.

Det er baseret på den konkrete forsikring, anmeldte skade eller lovgivningen hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger. Er vi hos PROSAM ikke forpligtet til at gemme dine personoplysninger, kan du til hver en tid kontakte os og bede os fjerne dine oplysninger.

Vi tager forehold for tekniske, juridiske, fysiske og organisatoriske foranstaltninger i overensstemmelse med persondatalovgivningen. Vores samarbejde med databehandlere udvælges med omhu og de påbydes at sørge for foranstaltninger, som beskytter dig og dine personoplysninger.

Ud fra de oplysninger vi indsamler om dig og den adfærd vi kan aflæse på vores website, forsøger vi at udarbejde en profilering. Dette anvendes i forbindelse med vores markedsføring og vi bestræber os på, gennem oplysningerne, at skabe information som, efter vores vurdering, kan være relevant for dig.

Hvis du gerne vil have flere oplysninger, kan du anmode om en kopi af dine personoplysninger. Dette kan du gøre ved at sende os en mail på: mail@prosam.dk eller et fysisk brev til:

PROSAMFORSIKRING Rådgivning ApS
Ørbækvej 339A
5220 Odense SØ

Vi identificerer altid vores kunder, før vi giver dem adgang til deres oplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os gennem ovennævnte. Du har altid ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du har ret til, at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger og du kan modsætte dig behandlingen af oplysningerne eller få disse begrænset. Ønsker du ikke, at dine personoplysninger bliver anvendt i forbindelse med direkte markedføring, kan du også nægte dette.

Dine personoplysninger kan være baseret på dit eget samtykke og i forbindelse med dette er du til hver en
tid berettet til at tilbagekalde dit samtykke om behandlingen af dine personoplysninger. Tilbagekaldelsen
har ikke betydning for lovligheden af vores behandling af data inden tilbagekaldelsen af samtykket.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Vi kan opkræve et gebyr for ydelsen. Se hvordan du kan søge om disse ovenfor.