Information

Find svar på de oftest stillede spørgsmål i menuen til højre for dig.

Får du ikke svar på dit spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål og svar til gebyr og afgifter

Du kan opsige dine forsikringer gratis en gang om året. Resten af året koster det et gebyr.

Hvis du vil opsige din forsikring
Uanset hvilken forsikring du ønsker at opsige, skal vi have besked på skrift. Du skal derfor sende os et brev eller en e-mail med besked om din opsigelse. > Send en e-mail til os

Opsigelse til årsdag er gratis
Hvis du vil slippe for at betale opsigelsesgebyr, skal du opsige en forsikring 30 dage inden årsdagen. Hvis din årsdag fx er 1. august, skal du sige forsikringen op senest 30. juni.

Opsigelse i løbet af året koster et gebyr
Resten af året kan du opsige din forsikring med 30 dages varsel til den første i en måned mod at betale et gebyr.

Har du haft forsikringen i mere end et år, er gebyret 65 kr. Har du haft forsikringen i mindre end et år, kan du se gebyret i skemaet nedenfor.

Hvis du og vi ønsker at genoptage en forsikring, som er blevet slettet – eksempelvis på grund af manglende betaling – opkræver vi et genoptagelsesgebyr.

Gebyrerne bliver reguleret d. 1. januar hvert år.

  Forsikring   Gebyr ved kort opsigelse   Gebyr ved genoptagelse
  Bilforsikring   500 kr.   150 kr.
  Indboforsikring   500 kr.   150 kr.
  Husforsikring   500 kr.   150 kr.
  Campingvognforsikring   500 kr.   150 kr.
  Førerpladsforsikring   500 kr.   150 kr.
  Fritidshusforsikring   500 kr.   150 kr.
  Hundeansvarforsikring   500 kr.   150 kr.
  Motorcykelforsikring   500 kr.   150 kr.
  Trailerforsikring   500 kr.   150 kr.
  Ulykkeforsikring   500 kr.   150 kr.
  Rejseforsikring   500 kr.   150 kr.
  Tandforsikring   500 kr.   150 kr.
  Sundhedsforsikring   500 kr.   150 kr.
  Hundesygeforsikring   500 kr.   150 kr.

Alle forsikringsselskaber skal på statens vegne opkræve en række lovbestemte bidrag.

  Lovbestemte bidrag/afgifter   Uddybning      Beløb om året
  Miljøbidrag  

  • Vi opkræver et årligt miljøbidrag på dine ansvarsforsikringer for person- og varebiler. Bidraget er med til at finansiere godtgørelse til ejeren af en bil, der bliver ophugget eller skrottet.
   101 kr.
  Stormflods-/stormfaldsafgift  

      • Du betaler en årlig afgift til staten til stormflod og stormfald på brandforsikringer for bygninger og løsøre. Afgifterne går til en erstatningspulje for skader forårsaget af stormflod. I tilfælde af stormfald giver puljen tilskud til genplantning af private skove.

 

   60 kr.
  Skadesforsikringsafgift  

    • Afgiften fastsættes af staten som en procentsats af prisen på din skadeforsikring.Enkelte forsikringer er undtaget – det gælder arbejdsskadeforsikringer, bådforsikringer, transportforsikringer og lovpligtige motoransvarsforsikringer. Denne afgift opkræves også på enkelte pensionsforsikringer.

 

   1,1 % af prisen på dine             skadesforsikringer

Billigst at betale med Betalingsservice
Du kan betale dine forsikringer med girokort, eller du kan tilmelde dem til Betalingsservice.

  Betalingsmåde   Gebyr
  Girokort   45 kr.
  Betalingsservice   8 kr.

Gebyrer ved halv- eller kvartårlig betaling
Forsikringer betales som udgangspunkt helårligt. Du har dog mulighed for at betale din forsikring halv- eller kvartårligt mod et gebyr. Gebyret udgør en procentdel af den årlige betaling og afhænger af, hvilken type forsikring der er tale om.

  Periode   Privatforsikringer
  Halvårligt   2 % tillæg
  Kvartårligt   4 % tillæg

Rykkergebyr
Ved for sen betaling sender vi rykkerbrev og opkræver et gebyr på 100 kr. for hvert rykkerbrev til dækning af ekstra administrationsomkostninger.

Ændringer i betalinstermin
Ved ændring i betalingstermin opkræver vi et gebyr på 100 kr. for hver police, til dækning af ekstra administrationsomkostninger.