Børneulykkesforsikring

En ulykkeforsikring kan hjælpe dig med en kontant erstatning, hvis dit barn kommer galt af sted. Vi anvender det, der kaldes ”udvidet ulykkes definition”. Det betyder bl.a., at forsikringen omfatter skader, der opstår pga. vrid/løft på hele kroppen, forfrysning, hedeslag og besvimelse.

 

Forsikringen dækker, hvis dit barn kommer ud for en ulykke og får varige mén. Den gælder også, hvis dit barn kommer til skade under et midlertidigt ophold uden for Danmark.

 

Når du køber forsikringen, aftaler du med PROSAM, hvor stor en forsikringssum der skal være ved et mén på 100 pct. Der er altid inkluderet begravelseshjælp på  50.000 kr.

 

Hele døgnet:
Børneulykkesforsikringen dækker hele døgnet, 24/7.

 

Varige mén:
Får du varige mén efter en ulykke, vil ulykkesforsikringen betale erstatning. Det fremgår af forsikringsaftalen, hvor stort det varige mén skal være, før forsikringen kan udbetales.


Fordele ved vores ulykkeforsikring til børn

FluebenTandskade:
Forsikringen omfatter altid behandling hos en tandlæge, hvis du eller dit barn på grund af en ulykke får skader på tænderne.

 

FluebenSærlig fingererstatning:
Forsikringen dækker 15.000 kr., såfremt et ulykkestilfælde kun medfører knogleamputation af hele det yderste led på enten ringfinger eller lillefinger. Udbetalingen sker ved et mén mindre end 5 % invaliditet.

 

FluebenTransport- og behandlingsudgifter:
Dækker rimelige og nødvendige udgifter til transport fra ulykkesstedet til behandlingsstedet. Dækker desuden udgifter til behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor efter et ulykkestilfælde indtil méngraden er fastsat. I alt op til 12 måneder fra skadedatoen.

 

FluebenBegravelseshjælp:
Hvis dit forsikrede barn under 18 år dør, betaler forsikringen begravelseshjælp på 50.000 kr.


Tilvalg til ulykkeforsikring til børn

Kritisk sygdom:
Udbetaler et forhøjet engangsbeløb på 100.000 kr., hvis dit barn bliver ramt af en sygdom omfattet af forsikringen.

 

Strakserstatning ved brudskader:
Ved strakserstatning udbetaler PROSAM erstatning svarende til 7.500 kr. Erstatningen udbetales senest 14 dage efter vi har modtaget den nødvendige, lægelige dokumentation for skaden.

 

Indlæggelsdækning:
Forsikringen udbetaler 250 kr. pr. dag til dækning af ekstra udgifter, såfremt dit barn er indlagt på et hospital i mere end 3 dage.

 

Farlig sport:
Forsikringen dækker ulykkestilfælde sket i forbindelse med træning til eller deltagelse i aktiviteter, som er nævnt herunder:

  • Boksning, kickboksning, thaiboksning eller lignende kampsport.
  • Klatring på udendørs klatrevæg på over 12 meter
  • Rafting, kitesurfing og jetski
  • Bjergbestigning
  • Faldskærmsudspring, drageflyvning, hangglidning, paragliding, ultralightflyvning (type A ultralight fly), kunstflyvning og lignende.
  • Cykel- eller hestevæddeløb på bane

Udvidet dobbelterstatning:
Forsikringen dækker tillægserstatning for ulykkestilfælde, som rammer personer, der har fået en mengrad over 20 % og op til 120 %.

 

Udvidet dækning for parrede organer:
Ved skade på parrede organer (øjne, ører, lunger og nyrer) dækker forsikringen, hvis méngraden uanset forudbestående invaliditet fastsættes, som om der alene foreligger invaliditet på det senest beskadigede organ.

 

Fører af knallert, scooter og lignende:
Dækker hvis du får et fysisk varigt mén, fordi du kommer ud for et ulykkestilfælde som fører af scooter, knallert, ATV. Du skal huske at fortælle os, at du er fører af scooter, knallert, ATV eller lignende.