Førerpladsforsikring

Hvis du alene har en ulykkesforsikring, får du kun erstatning hvis et biluheld medfører varigt mèn. Med en førerpladsforsikring er du sikret langt bedre økonomisk, hvis du er ude for et færdselsuheld.

 

Kontakt din assurandør og hør mere »

 


Fordele ved vores førerpladsforsikring

FluebenInd- og udstigning
Forsikringen dækker skader, der sker ved ind- og udstigning af bilen. Disse betragtes også som kørselsuheld.

 

FluebenDu får erstatning i henhold til Erstatningsansvarslovens regler for:

  • Behandlingsudgifter
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Svie og smerte
  • Varigt mén og
  • Erhvervsevnetab