Medicinsk forhåndsvurdering

Skal du rejse til udlandet, er det vigtigt at have en rejseforsikring.

 

De fleste forsikringer undtager dækning af skader, der er indtruffet, før forsikringen træder i kraft. Sådan er det også med en rejseforsikring – den dækker ikke sygdomme, der er opstået inden en rejse.

 

Der kan være tale om nyopstået sygdom kort forinden rejsen eller en kronisk sygdom, der ofte defineres som en vedvarende eller længerevarende sygdom med blivende følger.

 

PROSAM Rejseforsikring giver dog mulighed for dækning uanset din helbredssituation. Det kræver imidlertid, at sygdommen har været stabil op til rejsen.

 

For at undgå at skulle tage stilling til dette i forbindelse med en hospitalsindlæggelse eller et lægebesøg under en rejse, har vi præciseret hvad vi mener med at sygdommen har været stabil. Vi giver også mulighed for, at du kan få vurderet sygdommen, inden du rejser. På denne måde undgår du at komme i en situation, hvor et læge- eller hospitalsbesøg ikke er dækket af din forsikring.

 

For at en sygdom kan blive betragtet som stabil, skal du i løbet af de sidste to måneder før afrejsen:

  • ikke have været indlagt på hospitalet
  • ikke være blevet vurderet/behandlet hos læge uden for almindelig kontrol (herunder skadestue, vagtlæge, speciallæger og ambulante operationer)
  • ikke have fået ændret din medicinering
  • ikke have været indkaldt til undersøgelser/ eller behandling bortset fra almindelig kontrol
  • ikke have opgivet din behanding eller være udeblevet fra behandling

Såfremt du ikke kan svare benægtende til ovenstående punkter, har du brug for en medicinsk forhåndsgodkendelse, der afgør om du alligevel kan dækkes på normale vilkår under din rejse. Du skal derfor kontakte PROSAM’s  skadeafdeling for vejledning.

 

Det er vigtigt at alle oplysninger afgivet til PROSAM, også helbredsoplysninger i forbindelse med medicinsk forhåndsgodkendelse, er korrekte, idet urigtige oplysninger kan medføre, at retten til erstatning fortabes.