Fritidshusforsikring

Med en fritidshusforsikring får du som minimum dækket skader, der skyldes brand, storm, indbrud, hærværk eller nedbør. Du får også dækning for brud på glas og sanitet i dit hus. Du kan derudover vælge at sikre dig endnu bedre ved at tilvælge yderligere dækninger til din forsikring.


Fordele ved vores Fritidshusforsikring

FluebenHusejeransvar:
Den kombinerede husforsikring dækker også det erstatningsansvar, en husejer kan pådrage sig, fx hvis andre falder og kommer til skade på et isglat fortov, hvor husejeren burde have gruset.

 

FluebenRetshjælp:
Forsikringen har også en retshjælpsdækning, der i nogle situationer kan dække en del af dine advokatudgifter ved fx uenighed om køb og salg af hus, ombygning m.m.d.

 

FluebenGlas og sanitet med 0 kr. i selvrisiko:
Dækker brud på glas og sanitet, – fx vinduesglas, indmurede spejle, glaskeramiske kogeplader, glasset i ovnen, glasset i dit drivhus, eller hvis der sker et brud på toilettet eller håndvasken.

 

FluebenProfessionel gennemgang af dit hus:
Vi har valgt at lave en professionel gennemgang af jeres hus – det gælder alle huse, der er opført før 1990. Det giver jer som kunde en bedre ide om, hvilken stand jeres hus er i, og hvordan det bedst kan forsikres.

 

FluebenAnden skade:
Dækker pludselige, fysiske skader, som udefra beskadiger ejendommen. Det er for eksempel storm- og vandskader, brud på ruder og sanitet, påkørselsskader, tyveri og hærværk med videre. I forbindelse med en dækket skade dækkes også værdien af ”tabt” olie og vand.

 

FluebenEl-varme:
Som PROSAM kunde får du rabat på rørskadeforsikringen, hvis huset opvarmes med elvarme.


Tilvalg til Fritidshusforsikring

Indvendigt skjulte rør:
Dækningen omfatter brud på skjulte vand-, varme-, olie- og afløbsrør samt el-varmekabler i huset. Du får dækket udgifter til undersøgelse og reparation af skader.

 

I vægge, gulve og lofter kan der være rør og kabler, som lækker eller kortslutter. Med rør- og kabeldækning er du sikret – også ved følgeskaderne. Det kan fx være, hvis gulvet skal brækkes op, så man kan reparere et brud på gulvvarmen i badeværelset.

 

Stikledninger:
Dækningen omfatter brud på de rør, kabler og ledninger, som fører fra huset og ud til hovedledningen. Det kan for eksempel være skader på stikledningen på grund af alder.

 

Du får dækket selve skaden, men også eventuelle følgeskader som udsivning af gas eller olie. Du får dækket udgifter til undersøgelse og reparation af skader som fx utætheder i vand-, varme-, olie- og gasrør samt brud på afløbsledninger eller kortslutning i elkabler, hvis der er skader.

 

Svamp, insekt og råd:
Med svamp, insekt og råddækningen dækker vi ikke kun skader, som skyldes svampesporer. Den giver også erstatning for de skader, der skyldes råd i træet, eller hvis der sker skader efter insekter, der gør det nødvendigt med udskiftning/forstærkning af træet i din bolig.